Danuta Pietrzak

Deputy of the Institute
Institute of Humanities and Social Sciences
The State School of Higher Professional Education in Płock
E-mail: danusiap@autograf.pl

Fields of interest:

ELT methodology, intercultural studies, tourism

Recent publications:

“Kompetencje społeczne studentów kształconych do zawodu nauczyciela na przykładzie studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia” w Społeczeństwo. Edukacja. Język tom III [“Social education of teachers-to-be: bachelors case studies” in Society. Education. Language, v. III], PWSZ Płock, 2016: 67-72.

„Globalizm językowy w gospodarce światowej” w „Nauki Ekonomiczne tom XXII” Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, [„Linguistic globalization in world’s economy” in Economic notes, v. XXII] , PWSZ Płock, 2015: 429-441.

„Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków” w „Edukacja a rynek pracy” [„European Language Portfolio in English teachers-to-be education” in Education and the job market] PWSZ Płock, 2013: 241-258.

„Bajkowe lekcje angielskiego” w Z warsztatu płockich neofilologów, tom III [“Fairytale English in the language classroom” in Philology Paper of the State School of Higher Professional Education in Płock, v. III] PWSZ Płock, 2012: 15-22.

„Wyzwalanie instynktu autonomicznego u przyszłych nauczycieli języka angielskiego” w Autonomia w nauce języka obcego [Activating the ‘autonomy instinct’ in EL teachers-to-be in Autonomy in foreign language study], UAM University of Poznań, 2004: 334-340.

“Autentyczność materiałów dydaktycznych w procesie nauczania” w „Neofilologia”, tom III [“Authentic materials in the language classroom” in Philology Paper of the State School of Higher Professional Education in Płock, v. III], PWSZ Płock, 2002: 101-111.