Dr. Katarzyna Tempczyk

Managing Editor, Theology, Religious Studies
Managing Editor, Philosophy
E-mail: Katarzyna.Tempczyk@degruyteropen.com

Responsibilities at De Gruyter Open:

  • Strategically plans and manages De Gruyter Open Books publishing program in theology and religious studies
  • Fills annual volume of Open Theology with sufficient number of good articles
  • Searches for good book proposals and manuscripts
  • Builds team of Associate Editors in all subfields of theology and religious studies
  • Assists authors in development of book manuscripts
  • Coordinates book copyediting, technical editing and production
  • Develops and maintains contacts with academics, especially with potential authors
  • Promotes published articles to readers and citers

Fields of interest:

Ecumenics
New Religious Movements

Recent Publications:

Tempczyk Katarzyna
Ewolucja rozumienia i praktyki kapłaństwa w mariawityzmie okresu międzywojennego
Religia a społeczeństwo w Drugiej Rzeczypospolitej („Metamorfozy społeczne” vol. 5), ed. T. Stegner, Warszawa 2013, pp. 201-215.

Tempczyk Katarzyna
Autoidentyfikacja grupy użytkowników języka esperanto: od ruchu społecznego do diaspory językowej
Tożsamość wobec wielojęzyczności, ed. E. Golachowska i A. Zielińska, Warszawa 2012, pp. 193-209.

Tempczyk Katarzyna
Kwestia ordynacji kobiet w pracach Światowej Rady Kościołów
„Studia Oecumenica” 12(2012), pp. 117-130.

Tempczyk Katarzyna
Esperantyzm: od ruchu społecznego do diaspory językowej,
„Kultura i historia” 22(2012);
http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4207

Tempczyk Katarzyna
Kalendarze Dni Ostatnich. Idee apokaliptyczne we współczesnych ruchach religijnych
„Znak” grudzień 2012, pp. 29-33.

Tempczyk Katarzyna
Religijne uzasadnienia praktyki ”flirty fishing” w pismach Davida Berga
„Przegląd Religioznawczy” 2011 nr 2, pp. 179-188.

Tempczyk Katarzyna
Max Josef Metzger – pionier ekumenizmu w Kościele rzymskokatolickim
„Studia Oecumenica” 11(2011), pp. 99-108.

Tempczyk Katarzyna
Pluralizm form zbawienia w ujęciu Marka Heima
Anglosaska filozofia religii wobec wyzwań współczesności (ed. J. Guja, J. Gomułka), Kraków 2011, pp. 135-144.

More about: