Tomasz Górski

Assistant Professor
Institute of Naval Arms and Computer Science
Polish Naval Academy
E-mail: t.gorski@amw.gdynia.pl
Page: http://www.iuoii.amw.gdynia.pl/index/lecturer/t.gorski

Fields of interest:

Software Engineering, Programming Languages, Enterprise Architecture, Enterprise Application Integration.

Publications:

Górski T., Pietrasik K., “Performance analysis of Enterprise Service Buses”, Journal of Theoretical and Applied Computer Science, vol. 10, no. 2, pp. 16-32, 2016.

Górski T., Bednarski J., “Unification of business processes in a multi-site company”, Journal of Theoretical and Applied Computer Science, vol. 9, no. 2, pp. 14-31, 2015.

Górski T., “Model-Driven Development in implementing integration flows”, Journal of Theoretical and Applied Computer Science, vol. 9, no. 2, pp. 66-82, 2015.

Górski T., “The use of Enterprise Service Bus to transfer large volumes of data”, Journal of Theoretical and Applied Computer Science, vol. 8, no. 4, pp. 48-62, 2014,

Górski T., “Model-to-model transformations of architecture descriptions of an integration platform, Journal of Theoretical and Applied Computer Science”, vol. 8, no. 2, pp. 48-62, 2014,

Górski T., “UML Profiles for integration platform architecture description”, Bulletin of Military University of Technology, Vol. LXII, no. 2, pp. 43-56, 2013.

Górski T., “Architectural view model for an integration platform”, Journal of Theoretical and Applied Computer Science, Vol.6, No. 1, pp. 25-34, 2012,

Górski T., Platformy integracyjne. Zagadnienia wybrane., Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., 2012, ISBN 978-83-01-17071-4.

Górski T., Zwinność i dyscyplina w podnoszeniu efektywności zespołów projektowych, Software Developer’s Journal Extra!, Zespół przede wszystkim, 2010,

Górski T., Metoda zarządzania architekturą korporacyjną, Software Developer’s Journal Extra! nr 18, 2005.